Bokslut och årsredovisning

Hur gör man bokslut och årsredovisning?

Vad är egentligen ett bokslut och hur hänger det ihop med årsredovisning? Hur gör man? Lär dig om bokslut, avskrivningar, bokslutsdispositioner, årsredovisning, noter, flerårsöversikt och fastställelseintyg.

Läs mer om bokslut och årsredovisning

En enkel checklista för bokslut

En checklista på sådant som är viktigt att ha koll på när man gör bokslutet själv.

Gå till checklista för bokslut

Vad ska du skriva om corona i din årsredovisning?

Om ditt företag har påverkats av pandemin bör du skriva om det i din årsredovisning. Läs mer om hur du ska göra.

Läs mer om Covid-19 och årsredovisning

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar – hur fungerar det i årsredovisningen? En kort introduktion till dessa begrepp och hur det påverkar årsredovisningen.

Läs mer om avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar

Hur rättar man fel i en inlämnad årsredovisning?

Ibland blir det fel, och man behöver göra en rättning. Beroende på vilken typ av fel det är och när det upptäcks kan man dock behöva rätta på olika sätt. Om Bolagsverket anmärker på något och man får ett föreläggande ska man ändra och lämna in årsredovisningen igen. Om man däremot upptäcker ett fel i bokföringen efter att årsredovisningen har blivit registrerad hos Bolagsverket så ska man normalt inte ändra i den, utan göra rättningen i nästa årsredovisning. I denna artikel beskriver vi hur man ska hantera dessa situationer.

Läs mer om att rätta fel i en inlämnad årsreodvisning

Negativa skulder och fordringar

I vissa fall kan man få en skuld- eller fordringspost med "fel tecken" i balansräkningen, vilket gör att uppställningen blir felaktig. Läs mer om hur man kan rätta till detta.

Läs mer om negativa skulder och fordringar

Vanliga fel i en årsredovisning

Vissa brister i en årsredovisning är vanligare än andra. Läs mer om vilka de är och hur du undviker dem.

Läs mer om vanliga fel i en årsredovisning

Exempel på fastställelseintyg

En årsredovisning som lämnas till Bolagsverket måste inkludera ett fastställelseintyg. Här är ett exempel på hur ett sådant kan se ut.

Läs mer om fastställelseintyg

Hur räknar man ut bolagsskatt i ett aktiebolag?

I samband med bokslut ska man räkna ut hur mycket skatt bolaget ska betala på sin vinst. Lär dig om skattemässiga justeringar, skattemässigt resultat, samt hur du räknar ut din skatt.

Läs mer om skatteberäkning

Inkomstdeklaration 2

Inkomstdeklaration 2 är aktiebolagets årliga deklaration och är underlag för den slutliga skatt bolaget ska betala. Inkomstdeklaration 2 lämnas in till Skatteverket.

Läs mer om inkomstdeklaration 2

Periodiseringsfonder

Genom att göra en avsättning till periodiseringsfond kan man skjuta upp beskattning, eller jämna ut resultatet över flera år. Läs mer om hur det fungerar.

Läs mer om periodiseringsfonder

Digital inlämning av årsredovisning

Bolagsverket har lanserat en tjänst för att lämna in årsredovisningen digitalt. Läs mer om hur det fungerar.

Läs mer om digitial inlämning av årsredovisning

Revisor och digital revisionsberättelse

Din revisor kan använda Årsredovisning Online för att granska din årsredovisning och upprätta sin revisionsberättelese.

Läs mer om digital revisionsberättelse

När måste man lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration?

Här beskrivs när årsredovisningen och inkomstdeklarationen för just ditt företag måste lämnas in.

Läs mer om vilka datum som gäller

Hur bokför man skatt och årets resultat?

Som sista steg i bokslutsarbetet ska man bokföra skatt och årets resultat. När nästa räkenskapsår påbörjas, och senare i samband med årsstämma och årsredovisning, ska ytterligare bokföring göras. Lär dig om hur dessa bokföringstransaktioner ska göras och vad de innebär.

Läs mer om bokföring vid bokslut

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.