Skatt och deklaration

Hur räknar man ut bolagsskatt i ett aktiebolag?

I samband med bokslut ska man räkna ut hur mycket skatt bolaget ska betala på sin vinst. Lär dig om skattemässiga justeringar, skattemässigt resultat, samt hur du räknar ut din skatt.

Läs mer om skatteberäkning

Inkomstdeklaration 2

Inkomstdeklaration 2 är aktiebolagets årliga deklaration och är underlag för den slutliga skatt bolaget ska betala. Inkomstdeklaration 2 lämnas in till Skatteverket.

Läs mer om inkomstdeklaration 2

Periodiseringsfonder

Genom att göra en avsättning till periodiseringsfond kan man skjuta upp beskattning, eller jämna ut resultatet över flera år. Läs mer om hur det fungerar.

Läs mer om periodiseringsfonder

Hur bokför man skatt och årets resultat?

Som sista steg i bokslutsarbetet ska man bokföra skatt och årets resultat. När nästa räkenskapsår påbörjas, och senare i samband med årsstämma och årsredovisning, ska ytterligare bokföring göras. Lär dig om hur dessa bokföringstransaktioner ska göras och vad de innebär.

Läs mer om bokföring vid bokslut

Hur bokför man den slutliga skatten?

Du har skött din löpande bokföring perfekt. Du har gjort bokslut och lämnat in deklaration och årsredovisning, men nu kom slutskattebeskedet. Hur gör man nu? Lär dig hur man bokför debiterad preliminärskatt och den slutliga skatten.

Läs mer om slutlig skatt och debiterad preliminäskatt

Bokföra själv - Preliminärskatt

Hur fungerar det med preliminärskatt i ett nystartat aktiebolag och hur bokför man det?

Läs mer om bokföring av preliminärskatt

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.