Jag har betalt för ÅO, hur bokför jag detta?

Betalt med företagets kort/swish

Hur detta skall bokföras beror på vilket tillgångskonto som du har ditt kort/swish kopplat till. Det vanligaste är att det är kopplat till bokföringskonto 1930 och i exemplet nedan så använder vi därför detta konto. Eftersom det är en direkt betalning så skall den bokföras per det datum som betalningen genomförs.

Kontering
2021-09-19: Betalning Årsredovisning Online
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto1 725
2641Ingående moms345
5420Programvaror1 380

Betalt med privat kort/swish

Först behöver du boka upp detta som en skuld till den som gjort utlägget

Kontering
2021-09-19: Utlägg Årsredovisning Online
Konto Beskrivning Debet Kredit
2893Skulder till närstående personer, kortfristig del1 725
2641Ingående moms345
5420Programvaror1 380

Sedan när man skall ersätta och betalar ut till den som gjort utlägget så bokar man helt enkelt.

Kontering
2021-09-21: Ersättning utlägg
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto1 725
2893Skulder till närstående personer, kortfristig del1 725

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Liknande artiklar

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar
Hur bokför man skatt och årets resultat?
Bokföra själv? - Kom igång
Hur bokför man den slutliga skatten?
Bokföra själv - Uppstart av aktiebolag
Bokföra själv - Preliminärskatt
Bokföra själv - Kostnader
Bokföra själv - Intäkter

Alla artiklar