Bokföra själv - Uppstart av aktiebolag

Du har precis startat ett företag och tänkte spara lite pengar och samtidigt passa på att lära dig något nytt, bokföring. Vi var själva i samma situation för några år sedan och tänkte dela med oss av vad vi lärt oss under resan.

Följande förutsättningar gäller för våra exempel:

 • Bolagsformen är aktiebolag
 • Kontantmetoden är vald
 • Bolaget bedriver momspliktig verksamhet
 • Vi använder BAS-kontoplan och bokföringkonto 1930 speglar företagskontot i banken som används för betala och ta emot pengar

Bokför kostnader i samband med starten av aktiebolag

Avdragsgill kostnad eller inte i samband med starten av bolaget

Det kan vara bra att veta att det är skillnad på avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla kostnader i ett företag. Du har rätt att använda företagets pengar för båda, men ej avdragsgilla kostnader påverkar inte det skattemässiga resultatet.

Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla. I dessa ingår till exempel:

 • Registreringsavgift (t.ex. till bolagsverket)
 • Arvoden till någon som hjälper till med bolagsbildningen

Däremot är kostnader som har med företagets verksamhet avdragsgilla. Om kostnaderna uppkommit innan starten så har man rätt att dra av dessa givet att:

 • Inköpet gjorts året före starten av företaget eller samma år som företagets startas.
 • De uppfyller de vanliga kriterierna för avdragsgilla inköp till företaget.

Exempel, bokföra insättning av aktiekapital

När du startat ett aktiebolag så krävs ett bankintyg på att aktiekapitalet har betalats in. Givet att företagets registreringsdatum är 2023-09-12 och aktiekapitalet är 50 000 kr så bör den första bokföring som sker i bolaget se ut som följer:

Kontering
2023-09-12: Insättning av aktiekapital
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto50 000
2081Aktiekapital50 000

Ditt första räkenskapsår ska börja på företagets registreringsdatum, oavsett vilken dag i månaden det är. Du hittar datumet på ditt registreringsbevis, som du kan ladda ner från Verksamt.se.

Exempel, bokföra aktiekapital och kostnaden för köp av lagerbolag

Detta är lite svårare, och vårt generella tips är att du ber att få information om hur detta ska bokföras från säljaren av lagerbolaget, tillsammans med fakturan som är underlaget för bokföringen.

Det som blir lite krångligare i det här fallet är att man dels ska bokföra insättningen av aktiekapitalet, och dels de kostnader man haft i samband med köpet av lagerbolaget. I detta exempel räknar vi med att fakturan innehöll en ej avdragsgill del på 1 900 kr och en avdragsgill del på 2 500 kr, samt moms på 625 kr.

Kontering
2023-09-12: Insättning av aktiekapital
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto50 000
2081Aktiekapital50 000
Kontering
2023-09-12: Köp av lagerbolag (betalt från företagskontot)
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto5 025
6992Övriga ej avdragsgilla kostnader1 900
6991Övriga avdragsgilla kostnader2 500
2641Ingående moms625

Notera att aktiekapitalet fortfarande är 50 000, och inte minskar p.g.a. utgifterna. Det är bara saldot på företagskontot (1930) som minskar, samtidigt som resultatet hamnar på minus, och du bokför en momsskuld.

Exempel, inköp av dator innan bildandet av företaget

Företaget registrerades 2023-09-12. Det är en bra idé att bokföra kostnader för uppstart direkt efter att bokföring av insättningen av aktiekapitalet gjorts.

Kontering
2023-09-12: Utlägg för inköp dator
Konto Beskrivning Debet Kredit
2893Skulder till närstående personer, kortfristig del12 500
2641Ingående moms2 500
5410Förbrukningsinventarier10 000

Sedan när man skall ersätta och betalar ut till den som gjort utlägget så bokar man helt enkelt.

Kontering
2023-09-22: Ersättning utlägg
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto12 500
2893Skulder till närstående personer, kortfristig del12 500

Tips

 • Sätt igång att bokföra direkt
 • Skapa en rutin
 • Använd ett program eller tjänst

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Liknande artiklar

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar
Hur bokför man skatt och årets resultat?
Bokföra själv? - Kom igång
Hur bokför man den slutliga skatten?
Jag har betalt för Årsredovisning Online, hur bokför jag det?
Bokföra själv - Preliminärskatt
Bokföra själv - Kostnader
Bokföra själv - Intäkter

Alla artiklar