Effektivisera arbetet i Årsredovisning Online

Utöver att det skall vara enkelt och effektivt att skapa och lämna in årsredovisning och deklaration så vill vi även att det skall vara enkelt att hålla reda på sina företag och årsredovisningar. I denna artikel tänkte vi bjuda på lite enkla tips som kan underlätta vardagen, kanske framför allt för er som gör många årsredovisningar och deklarationer.

Översikt

Du kan när som helst klicka på "Mina årsredovisningar" längst upp för att komma till översikten. Från denna bild kan du se alla dina årsredovisningar. Översikten anpassar sig efter hur många årsredovisningar som finns för att förenkla hanteringen.

Få årsredovisningar

Många årsredovisningar

När man har många årsredovisningar så lägger vi till lite hjälpmedel för att hålla koll på dessa.

Det viktigaste som händer är att man får två olika vyer:

Att göra

Här kan du se de årsredovisningar som ännu inte är klara. Du får snabbt en överblick av vad som skall göras och hur lång tid du har på dig. Överst i listan hamnar de som har inlämning närmast i tiden.

Alla årsredovisningar

Här kan du se alla årsredovisningar. Vi har valt att visa 10 åt gången och visar de med senast bokslutsdatum först.

Välja företag

Om du har många företag och bara vill se årsredovisningarna för ett specifikt företag så är det bara att välja detta företag från rullisten.

Genvägar till åtgärder – ”Att göra”

Från översikten finns det genvägar till de vanligaste åtgärder man kan vilja göra, givet aktuell årsredovisning och deklaration. Exempelvis är det ”Fortsätt …” om årsredovisningen inte är klar och "Lämna in deklaration" om detta inte är slutfört.

Du kan även komma åt eventuella dokument, till exempel "Utkast" om årsredovisningen inte är klar, eller "Årsredovisning" om den är klar. Även genvägar som har med deklarationen att göra finns tillgängliga, till exempel deklarationsfiler.

Speciella åtgärder - från menyn "Att göra"

Det finns några åtgärder som bara är administrativa hjälpmedel och som inte påverkar själva årsredovisningen eller deklarationen.

Markera som inlämnad

Detta är den åtgärd man använder när allt är klart. När man markerar som inlämnad så försvinner den från ”Att göra”. För digitalt inlämnade årsredovisningar hanterar systemet detta automatiskt då vi får återrappotering från Bolagsverket när det gäller årsredovisningar som lämnats in digital.

Arkivera

I de fall man av någon anledning inte kan/vill markera årsredovisningen som inlämnad så kan man välja ”Arkivera” för att den skall försvinna från ”Att göra”. Den blir även grönmarkerad och får status "Arkiverad" i vyn "Alla årsredovisningar".

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Liknande artiklar

Digital inlämning av årsredovisning
Elektroniska underskrifter
Digitala original
Revisor och digital revisionsberättelse
Hur gör jag om jag har min bokföring i Bokio?
Hur gör jag om jag har min bokföring i Dooer?
Hur gör jag om jag har min bokföring i WREBIT?
Strömblad Ekonomi
Natural Numbers

Alla artiklar