Utöver att det skall vara enkelt och effektivt att skapa och lämna in årsredovisning och deklaration så vill vi även att det skall vara enkelt att hålla reda på sina företag och årsredovisningar. I denna artikel tänkte vi bjuda på lite enkla tips som kan underlätta vardagen, kanske framför allt för er som gör många årsredovisningar och deklarationer.

Översikt

Från översikten kan man se alla sina årsredovisningar. Översikten anpassar sig efter hur många årsredovisningar som finns för att förenkla hanteringen.

Få årsredovisningar

Många årsredovisningar

Genvägar till åtgärder – ”Att göra”

Från översikten finns det genvägar till de vanligaste åtgärder man kan vilja göra givet aktuell årsredovisning. Exempelvis är det ”Fortsätt …” om årsreodvisningen inte är klar, eller ”Lämna in” om den är klar men inte inlämnad.

Genvägar till dokument – ”Ladda ner”

Från översikten finns det genvägar till de dokument och filer som är tillgängliga givet aktuell årsredovisning. Exempelvis kan man ladda ner ett Utkast om årsredovisningen inte är klar, och filerna info.sru och blanketter.sru om man valt att deklarera elektroniskt.

Speciella åtgärder - från menyn "Att göra"

Det finns några åtgärder som bara är administrativa hjälpmedel och som inte påverkar själva årsredovisningen eller deklarationen.

Klarmarkera

Klarmarkera är den åtgärd man använder när allt är klart. När man klarmarkerar så försvinner årsredovisningen från ”Att göra”. Den blir även grönmarkerad och får status "Klar" i vyn "Alla årsredovisningar".

Arkivera

I de fall man av någon anledning inte kan klarmarkera en årsredovisning så kan man välja ”Arkivera” för att den skall försvinna från ”Att göra”. Den blir även grönmarkerad och får status "Arkiverad" i vyn "Alla årsredovisningar".

Att använda översikten

Eftersom översikten anpassar sig efter hur många årsredovisningar som finns för att förenkla hanteringen så är det bara för vissa som detta avsnitt är intressant.

Att göra

Här kan du se de årsredovisningar som ännu inte är klara. Du får snabbt en överblick av vad som skall göras och hur lång tid du har på dig.

Överst i listan hamnar det som är mest akut utifrån tid till inlämning.

Alla årsredovisningar

Här kan du se alla årsredovisningar. Vi har valt att visa 10 åt gången och visar de med senast bokslutsdatum först.

Eftersom det lätt blir många årsredovisningar så kan man välja att visa årsredovisningar för ett specifikt företag. Välj företag i rullisten och tryck på ”Visa årsredovisningar”.