Elektroniska underskrifter

Årsredovisning Online har stöd för elektroniska underskrifter vilket innebär att samtliga företrädare och eventuell revisor kan skriva under med BankID. Om du väljer att lämna in digitalt till Bolagsverket och dessutom har valt elektroniska underskrifter så behövs inga underskrifter alls på papper:

  • Årsredovisningen skrivs under med BankID av samtliga parter
  • Eventuell revisionsberättelse skrivs under med BankID av revisorn
  • Fastställelseintyget skrivs under med BankID i samband med digitala inlämnandet till Bolagsverket

Kombinationen digital inlämning och elektroniska underskrifter ger dig alltså en helt digital kedja - du behöver inte skriva ut ett enda papper, och ingen behöver skriva under någonting för hand!

Hur fungerar det?

Att skriva under elektroniskt är enkelt i Årsredovisning Online. Samtliga företrädare använder sig av BankID och kan granska dokumentet innan signering. Det är bara personen som upprättar årsredovisningen som behöver konto i Årsredovisning Online. Inga extra kostnader tillkommer. När alla har skrivit under får du omedelbar tillgång till det digitala originalet som du kan spara själv och dela med dig till andra. Nedan kan du läsa lite mer om detaljerna.

Upprätta årsredovisningen som vanligt i Årsredovisning Online

Du börjar med att skapa årsredovisningen i Årsredovisning Online och väljer först i slutet om du vill använda dig av elektroniska underskrifter eller inte. Det är ingen skillnad på innehållet i själva årsredovisningen.

Företrädarna skriver under elektroniskt

När du väljer elektroniska underskrifter så får du full kontroll på vilka företrädare som har signerat med BankID och när. Om du själv är företrädare för bolaget så kan du signera direkt i Årsredovisning Online. Du får också en länk att dela med dig till övriga företrädare. Länken kan till exempel delas i ett mejl eller meddelande, övriga behöver inte ha ett konto i Årsredovisning Online. Genom att följa den länken kan de granska och skriva under med BankID.

Om bolaget har revisor

Har bolaget revisor? Inga problem. Revisorn upprättar då revisionsberättelsen direkt i Årsredovisning Online, och kan sedan signera både revisionsberättelsen och årsredovisningen elektroniskt med BankID. Det blir då två olika digitala original - ett för årsredovisningen och ett för revisionsberättelsen.

Revisorn kan även välja att upprätta sin revisionsberättelse med ett eget program. Revisionsberättelsen laddas då upp till Bolagsverket separat från årsredovisningen, och i detta fall signerar revisorn endast årsredovisningen (den s.k. revisorspåteckningen).

Läs också mer i vår artikel revisor och digital revisionsberättelse

När alla parter har signerat kan du lämna in

När samtliga parter har skrivit under kan du lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket direkt från Årsredovisning Online. Det digitala originalet (eller båda om du har revision också) sparar du själv. Du kan också ladda ner det när du vill från ditt konto i Årsredovisning Online.

Läs också mer i vår artikel om digital inlämning av årsredovisning

För information om underskrifter av årsredovisning kan du läsa mer hos Bolagsverket

Hur ser en elektroniskt underskriven årsredovisning ut?

Det digitala originalet är ett PDF-dokument som du kan läsa precis som vilket PDF-dokument som helst. Det finns dock några viktiga skillnader som gör att du kan vara säker på att det är ett signerat original. Dels innehåller dokumentet ett antal bilagor, bland annat:

  • Originalinnehållet i årsredovisningen eller eventuell revisionsberättelse
  • Samtliga elektroniska underskrifter genererade av BankID
  • Ytterligare ett PDF-dokument med mer detaljerad teknisk information

Hela PDF-dokumentet är i sig också kryptografiskt sigillerat för att säkerställa att innehållet inte har modifierats på något sätt. För en mer detaljerad beskrivning av hur dokumentet är uppbyggt, se vår artikel om digitalt original.

Om du vill se bilagorna och även se att dokumentet faktiskt är kryptografiskt sigillerat så behöver du använda Adobe Acrobat Reader som är gratis att ladda ner och använda.

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Liknande artiklar

Digital inlämning av årsredovisning
Digitala original
Revisor och digital revisionsberättelse
Effektivisera arbetet i Årsredovisning Online
Hur gör jag om jag har min bokföring i Bokio?
Hur gör jag om jag har min bokföring i Dooer?
Hur gör jag om jag har min bokföring i WREBIT?
Strömblad Ekonomi
Natural Numbers

Alla artiklar