Förbrukat aktiekapital

Ibland brukar man prata om att man förbrukat en del av aktiekapitalet i ett bolag. Vad menar man när man säger så? Egentligen förändras bara aktiekapitalet vid ovanliga händelser som nyemission eller fondemission. Det man menar är istället att det egna kapitalet på grund av förluster är lägre än det insatta aktiekapitalet. Eget kapital inkluderar både insatt aktiekapital och företagets resultat. Så om resultatet är negativt kan det egna kapitalet vara lägre än aktiekapitalet.

Vad händer i ett aktiebolag som bara har kostnader under det första räkenskapsåret?

Låt oss titta på ett exempel. Det här företaget registreras 2021-02-15 och under det första räkenskapsåret händer bara två saker som behöver bokföras: Aktiekapitalet sätts in och några månader senare införskaffas en dator.

Kontering
2021-02-15: Insättning av aktiekapital
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto50 000
2081Aktiekapital50 000

I det här läget är resultaträkningen fortfarande tom och i balansräkningen finns bara en post på vardera sida: 50 000 kr i "Kassa och bank" på tillgångssidan och 50 000 kr i "Aktiekapital" under "Eget kapital och skulder."

Kontering
2021-05-26: Inköp av dator
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto12 500
2641Ingående moms2 500
5410Förbrukningsinventarier10 000

Notera att kostnaden för datorn inte påverkar konto 2081 ("Aktiekapital").

Vid årets slut

Vid bokslutet efter första räkenskapsåret ser balansräkningen ut så här.

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank37 500
Summa omsättningstillgångar37 500
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar2 500
Summa kortfristiga fordringar2 500
Summa tillgångar40 000
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital50 000
Årets resultat-10 000
Summa eget kapital40 000
Summa eget kapital och skulder40 000

På tillgångssidan ser vi att kassan sjunkit till 37 500 kr eftersom företaget betalat 12 500 kr för en dator. Dock finns en momsfordran på 2 500 kr (posten "Övriga fordringar") då företaget förväntas få tillbaka momsen.

Det mest intressanta för den här artikeln finns dock under rubriken "Eget kapital och skulder". Notera att raden för aktiekapital inte har påverkats. Däremot har summan av eget kapital nu sjunkit till 40 000 kr, vilket beror på kostnaden för datorn som här syns som posten "Årets resultat".

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det här företaget förbrukat en femtedel av aktiekapitalet under det första räkenskapsåret.

Kontrollbalansräkning

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat är styrelsen skyldig att upprätta en så kallad kontrollbalansräkning.

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Liknande artiklar

Lämna in K10 eller inte?
När måste man lämna in årsredovisning och inkomstdeklaration?
Utdelning i ditt aktiebolag
Ska man välja K2 eller K3 för sitt aktiebolag?
Balansräkning eller balansrapport?
Skjuta till kapital i ditt aktiebolag

Alla artiklar