Inkomstdeklaration 2

Alla aktiebolag måste årligen lämna in sin deklaration (inkomstdeklaration 2) till Skatteverket, oavsett om det har varit någon verksamhet i bolaget eller inte. Man kan välja att antingen lämna in den ifyllda pappersblanketten till Skatteverket eller lämna in deklarationen digitalt.

När du senast ska ha lämnat in din deklaration beror dels på ditt räkenskapsår, och dels på om du väljer att lämna in på papper eller digitalt. Ta reda på vilka datum som gäller för ditt bolag.

Vill du ha hjälp med inkomstdeklaration 2?

I Årsredovisning Online ingår skatteberäkning, årsredovisning och inkomstdeklaration 2.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Innehållet i inkomstdeklaration 2

Inkomstdeklaration 2 består av

  • Huvudblanketten
  • Bilaga räkenskapsschema (förkortat INK2R)
  • Bilaga skattemässiga justeringar (förkortat INK2S)

Huvudblanketten innehåller de huvudsakliga uppgifterna som behövs för att räkna ut bolagets slutliga skatt för räkenskapsåret. INK2R motsvarar i princip bolagets balans- och resultaträkning. INK2S utgår från bolagets resultat och innehåller de eventuella justeringar som behövs innan skatten kan räknas ut, t.ex. ej avdragsgilla kostnader eller avyttring av delägarrätter.

Inlämning till Skatteverket

Du väljer om du vill lämna in inkomstdeklaration 2 på papper eller digitalt, Årsredovisning Online har fullt stöd för båda fallen.

Lämna in på papper

Skatteverket skickar årligen ut deklarationsblanketten med vissa uppgifter förtryckta. Blanketten består av samtliga delar, d.v.s. huvudblanketten samt bilagorna INK2R och INK2S. Du kan välja att fylla i den blanketten, skriva under och lämna in.

Om du använder Årsredovisning Online och följer vår guide så kommer du få en blankett som du kan skriva ut med samtliga nödvändiga uppgifter ifyllda. Det är då bara att skriva ut den, skriva under och lämna in. I det här fallet behövs inte den blankett som Skatteverket har skickat ut.

Lämna in digitalt

Om du har e-legitimation (t.ex. BankID) är det också möjligt att lämna in deklarationen digitalt direkt via Årsredovisning Online.

För att lämna in digitalt går du till fliken Deklaration i steg 9 och klickar på Logga in på Skatteverket här signerar du med BankID att programmet får lämna in din inkomstdeklaration.

När ovanstående är gjort klickar du på Lämna in deklaration, första gången du gör detta anger du även ditt telefonummer. Du loggas nu in på Mina sidor hos Skatteverket och signerar deklarationen som förts över från vårt program.

Det är först när du är klar med ovanstående som deklarationen anses vara inlämnad och du får en kvittens av Skatteverket för signeringen. När du fått kvittensen kan du sedan i programmet markera deklarationen som inlämnad.

*Pappersblanketten som Skatteverket skickar ut behövs inte om du lämnar in digitalt.