Inkomstdeklaration 2

Alla aktiebolag måste årligen lämna in sin deklaration (inkomstdeklaration 2) till Skatteverket, oavsett om det har varit någon verksamhet i bolaget eller inte. Man kan välja att antingen lämna in den ifyllda pappersblanketten till Skatteverket eller lämna in deklarationen elektroniskt.

När du senast ska ha lämnat in din deklaration beror dels på ditt räkenskapsår, och dels på om du väljer att lämna in på papper eller elektroniskt. Ta reda på vilka datum som gäller för ditt bolag.

Vill du ha hjälp med inkomstdeklaration 2?

I Årsredovisning Online ingår skatteberäkning, årsredovisning och inkomstdeklaration 2.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Innehållet i inkomstdeklaration 2

Inkomstdeklaration 2 består av

  • Huvudblanketten
  • Bilaga räkenskapsschema (förkortat INK2R)
  • Bilaga skattemässiga justeringar (förkortat INK2S)

Huvudblanketten innehåller de huvudsakliga uppgifterna som behövs för att räkna ut bolagets slutliga skatt för räkenskapsåret. INK2R motsvarar i princip bolagets balans- och resultaträkning. INK2S utgår från bolagets resultat och innehåller de eventuella justeringar som behövs innan skatten kan räknas ut, t.ex. ej avdragsgilla kostnader eller avyttring av delägarrätter.

Inlämning till Skatteverket

Du väljer om du vill lämna in inkomstdeklaration 2 på papper eller elektroniskt, Årsredovisning Online har fullt stöd för båda fallen.

Lämna in på papper

Skatteverket skickar årligen ut deklarationsblanketten med vissa uppgifter förtryckta. Blanketten består av samtliga delar, d.v.s. huvudblanketten samt bilagorna INK2R och INK2S. Du kan välja att fylla i den blanketten, skriva under och lämna in.

Om du använder Årsredovisning Online och följer vår guide så kommer du få en blankett som du kan skriva ut med samtliga nödvändiga uppgifter ifyllda. Det är då bara att skriva ut den, skriva under och lämna in. I det här fallet behövs inte den blankett som Skatteverket har skickat ut.

Lämna in elektroniskt

Om du har e-legitimation (t.ex. BankID) är det också möjligt att lämna in deklarationen elektroniskt. Det är då två olika saker som behöver slutföras innan deklarationen är inlämnad:

  1. Ladda upp de två så kallade SRU-filerna info.sru och blanketter.sru via Skatteverkets filöverföringstjänst.
  2. Logga in på "Mina sidor" på Skatteverkets webbsida och signera deklarationen med e-legitimation (t.ex. BankID).

Det är först när du är klar med båda stegen ovan som deklarationen anses vara inlämnad. Du får en kvittens av Skatteverket för uppladdning och sedan för signeringen.

Om du använder Årsredovisning Online och följer vår guide så kommer du få både SRU-filerna och de uppgifter som du behöver uppge i deklarationstjänsten. Du får också detaljerade instruktioner om hur du ska lämna in elektroniskt.

Pappersblanketten som Skatteverket skickar ut behövs inte om du lämnar in elektroniskt.