Ja, det kan man göra. Om man ändrar och lämnar in en ny årsredovisning så behöver man meddela Bolagsverket skriftligen om detta. Tänk dock på att man inte anser det som god redovisningssed att ändra bokföringen efter en inlämnad årsredovisning. Mer om detta kan du läsa på Bolagsverket.