Årets resultat

I samband med bokslut sammanställs resultaträkningen och det slutliga resultatet räknas fram. Detta resultat, som är skillnaden mellan intäkter och kostnader, brukar kallas årets resultat. Innan bokslut brukar resultatet ofta kallas beräknat resultat, men vid bokslutet förs resultatet över från resultaträkningen till balansräkningen och redovisas där som en del av fritt eget kapital.

Årsstämman fattar beslutar om hur årets resultat ska disponeras. Styrelsens förslag till resultatdisposition ska finnas med i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.