Årsbokslut

Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut, antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid göra en årsredovisning, medan det ofta är tillåtet för andra företagsformer att istället göra ett årsbokslut, som är en enklare uppställning med färre formkrav. Dock finns det situationer då man ändå måste göra en årsredovisning, t.ex. om företaget räknas som större företag. Enskilda firmor och handelsbolag som omsätter under tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut.

Ett årsbokslut består av en resultaträkning och en balansräkning samt vissa tilläggsupplysningar eller noter.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.