Årsredovisningen är en form av bokslut. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut, antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid göra en årsredovisning, medan det ofta är tillåtet för andra företagsformer att istället göra ett årsbokslut. Dock finns det situationer då man ändå måste göra en årsredovisning, t.ex. om företaget är räknat som ett större företag.

Årsredovisningen består av fyra huvuddelar: en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och noter eller tilläggsupplysningar. Årsredovisningen ska bli presenterad på årsstämman, där man också fastställer resultat- och balansräkning samt beslutar om resultatdisposition. En kopia av årsredovisningen ska man sedan lämna in till Bolagsverket, senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Läs mer i vår artikel om årsredovisning och bokslut.