Att en kostnad är avdragsgill betyder enkelt uttryckt att kostnaden får bli kvittad mot företagets intäkter när man räknar ut skatten, och att den därför sänker den skatt man ska betala.

Kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är normalt avdragsgilla. Det betyder att man får dra av de flesta kostnader som har anknytning till den verksamhet som man bedriver. Tyvärr finns det några undantag, nämligen ej avdragsgilla kostnader.