Avdragsgill kostnad

Att en kostnad är avdragsgill betyder enkelt uttryckt att kostnaden får kvittas mot företagets intäkter när man räknar ut skatten, och att den därför sänker den skatt man ska betala.

Kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är normalt avdragsgilla. Det betyder att man får dra av de flesta kostnader som har anknytning till den verksamhet som bedrivs. Tyvärr finns det några undantag, nämligen ej avdragsgilla kostnader.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.