Att göra en avskrivning på en tillgång innebär att man fördelar kostnaden för tillgången över den period som tillgången blir nyttjad i företaget.

Avskrivning är också ett sätt att ta hänsyn till värdeminskning av en tillgång. På så sätt ser man till att tillgångens bokförda värde motsvarar dess verkliga värde. De flesta materiella och immateriella anläggningstillgångar gör man avskrivningar på. Undantag är tillgångar som man inte anser minska i värde, t.ex. konst och mark. Finansiella anläggningstillgångar gör man inte avskrivningar på.

Det finns olika metoder att beräkna hur mycket man ska skriva av varje år. Vanligast är linjär avskrivning, då man skriver av ett lika stort belopp varje år under nyttjandeperioden.

För mer information om avskrivningar, se gärna vår artikel.