Beräknat resultat

Summan av eget kapital och skulder ska alltid vara lika med summan av tillgångarna i en balansräkning. Under ett räkenskapsår, innan man gör bokslut, finns dock årets vinst eller förlust representerad i resultaträkningen, och för att balansräkningen ska få rätt summa behöver man räkna med summan av resultaträkningen i det egna kapitalet. Denna summa brukar visas på en egen rad i balansräkningen, med rubriken beräknat resultat.

När man gör bokslut bokar man över summan av resultaträkningen till balansräkningen. Detta brukar vara årets sista verifikation, och man bokar mellan konto 8999 i resultaträkningen och 2099 i balansräkningen. När detta är gjort är summan av resultaträkningen, och därmed även det beräknade resultatet, 0 och istället visas motsvarande summa i balansräkningen som årets resultat. Läs mer i vår artikel om bokföring av årets resultat.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.