Eget utrymme hos Bolagsverket är en mellanlagringsplats för årsredovisningar vid digital inlämning. Det egna utrymmet är kopplat till en fysisk person - i fallet med digital inlämning den person (styrelseledamot eller VD) som ska signera fastställelseintyget. Inlämningen sker i två steg:

  1. Man laddar upp en digital kopia (Bolagsverket använder ordet avskrift) från Årsredovisning Online (eller annan programvara) till Bolagsverket. Årsredovisningen blir då lagrad i eget utrymme för den person som ska signera fastställelseintyget. Viktigt att notera att Bolagsverket inte har tillgång till årsredovisningen i detta läge.
  2. Den företrädare som ska signera fastställelseintyget loggar in i sitt egna utrymme hos Bolagsverket. Där kan hen granska den uppladdade årsredovisningen och signera dess fastställelseintyg med e-legitimation. Först när fastställelseintyget är signerat anser man att årsredovisningen har blivit lämnad in till myndigheten.

Eget utrymme är ett begrepp som man använder hos flera svenska myndigheter som tillhandahåller tjänster på nätet. Det egna utrymmet hos en myndighet är en plats där en enskild person kan lagra och arbeta med uppgifter och material, utan insyn från andra, inklusive myndigheten själv. Ett av huvudsyftena är att förhindra att ofullständiga handlingar (t.ex. en delvis ifylld deklaration, eller en årsredovisning utan underskrivet fastställelseintyg) anses "inkomna" till myndigheten och därmed blir offentlig handling.