Årsredovisning Online är en gör-det-själv-tjänst som utgår från företagets bokföring. Programmet guidar dig sedan genom arbetet att ta fram en årsredovisning och deklaration för företaget.

Tjänsten förutsätter att bokföringen är i ordning och att den som utför arbetet har insyn i företagets verksamhet. Enklast är att läsa in bokföringen i programmet. Detta gör du antingen via en SIE-fil eller genom en partnerkoppling, men det går även att manuellt lägga in uppgifterna.

Utöver själva tjänsten så har vi en hel del användbara artiklar som kan vara till stor hjälp, vänligen se våra artiklar