Det är inte längre obligatoriskt med jämförelseår i noter (se BFNAR 2016:10, kommentaren till punkt 3.10). Vi har därför förenklat och tagit bort dessa. Det går dock att slå på själv om du har det valet i avsnitt 6 Noter.