Obeskattade reserver

Obeskattade reserver är obeskattade vinster som uppkommit genom bokslutsdispositioner. Den vanligaste formen av obeskattad reserv är periodiseringsfonder. Obeskattade reserver räknas delvis som eget kapital (se justerat eget kapital), och delvis som latent skatteskuld.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.