Obestånd är när ett företag inte kan betala sina skulder och det inte bara är tillfälligt. Gränsen för vad man anser som tillfälligt är lite flytande. Men kan företaget inte betala på någon månad riskerar man att företaget helt klart är ansett att vara på obestånd.