Räkenskapsår

Räkenskapsår är den period som ett företags bokföring gäller för. Ett räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Ett räkenskapsår ska som regel vara 12 månader. Ett företags första räkenskapsår får vara kortare eller längre (dock längst 18 månader). Om företaget upphör får det sista räkenskapsåret förkortas. Förutom första räkenskapsåret ska ett räkenskapsår alltid börja den första i en månad och avslutas den sista i en månad. Om räkenskapsåret inte är detsamma som kalenderåret, d.v.s. har en annan period än 1 januari - 31 december, kallas det för brutet räkenskapsår.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp