Räkenskapsår är den period som ett företags bokföring gäller för. Man avslutar ett räkenskapsår med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Ett räkenskapsår ska som regel vara 12 månader. Ett företags första räkenskapsår får vara kortare eller längre (dock längst 18 månader). Om företaget upphör får man förkorta det sista räkenskapsåret. Förutom första räkenskapsåret ska ett räkenskapsår alltid börja den första i en månad och bli avslutat den sista i en månad. Om räkenskapsåret inte är detsamma som kalenderåret, d.v.s. har en annan period än 1 januari - 31 december, så kallar man det för brutet räkenskapsår.