Skattefri intäkt

En skattefri intäkt räknas inte med i företagets skattemässiga resultat, vilket innebär att företaget inte behöver betala skatt för intäkten. För att deklaration och skatteberäkning ska bli rätt behöver man göra en justering där man drar bort intäkten från resultatet.

Exempel på skattefria intäkter är intäktsränta på skattekontot och utdelning från näringsbetingade aktier.

Du kan läsa mer om hur man hanterar skattefria intäkter i vår artikel om skatteberäkning.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp