En skuld är en förbindelse att betala en viss summa pengar, ofta före ett visst datum. Skulder tillsammans med eget kapital utgör ena sidan av en balansräkning.