Ställda säkerheter

Om ett företag har ställda säkerheter som garanti för lån ska detta redovisas i årsredovisningen. De typer av ställda säkerheter som ska redovisas är:

  • Företagsinteckningar (inteckningens belopp)
  • Fastighetsinteckningar (inteckningens belopp)
  • Tillgångar med äganderättsförbehåll (tillgångens redovisade värde)
  • Belånad fordran (fordringens redovisade värde)
  • Övriga ställda säkerheter (redovisat värde)
Ställda säkerheter redovisas i en not i årsredovisningen. Finns inga ställda säkerheter utelämnas noten.

Tidigare (för räkenskapsår före 2016) redovisades ställda säkerheter istället i anslutning till balansräkningen.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp