Tillgång

Tillgångarna är ett företags samlade resurser, såsom inventarier, maskiner, fordringar, kontanta medel, m.m. Tillgångarna utgör företagets förmögenhet. Tillgångar delas in i två huvudtyper:

Tillgångar utgör ena sidan av en balansräkning.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.