Årsredovisning Online behöver p.g.a. tjänstens natur samla in vissa företags- och personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och sprids inte vidare till tredje part utan uttryckligt medgivande från användaren. Vi kommer aldrig att sälja eller vidarebefordra person- och företagsuppgifter till tredje part.

Tillbaka