Hur fungerar Årsredovisning Online?

Årsredovisning online är en gör-det-själv-tjänst som utgår från företagets bokföring och guidar er genom arbetet att ta fram en årsredovisning och deklaration för företaget.

Tjänsten förutsätter att bokföringen är i ordning och att den som utför arbetet har insyn i företagets verksamhet. Enklast är att läsa in bokföringen, antingen via en SIE-fil eller genom en partnerkoppling, men det går även att skriva in uppgifterna direkt i tjänsten.

Utöver själva tjänsten så har vi en hel del användbara artiklar som kan vara till stor hjälp för den som vill göra årsredovisning och deklaration själv, vänligen se våra artiklar

Vad kostar tjänsten?

1 årsredovisning - 1490 kr (1490 kr per årsredovisning)

5 årsredovisningar - 5500 kr (1100 kr per årsredovisning)

10 årsredovisningar - 8800 kr (880 kr per årsredovisning)

Hur fungerar mängdrabatten?

Du kan välja att betala för varje årsredovisning med deklaration separat, och det är vad de flesta av våra kunder gör. Om du ska göra många erbjuder vi mängdrabatter. Det fungerar så att du förbetalar för 5 eller 10 stycken årsredovisning med deklaration, och därefter "avräknar" varje gång du är färdig och vill lämna in en ny årsredovisning med deklaration.

Köper du fler än en årsredovisning på en gång kan de användas för flera företag och/eller under flera år. Det finns ingen begränsad giltighetstid.

När och hur betalar man?

Betalar gör man i slutet för att kunna skriva ut eller lämna in. Du kan alltså testa hela tjänsten utan att lämna någon betalningsinformation.

Kan man ändra efter att man betalt?

Du kan ändra hur mycket och ofta du vill i din årsredovisning oavsett om den är betald eller inte.

Kan man ändra efter att man lämnat in?

Det kan man, men om man ändrar och behöver lämna in en ny version av årsredovisningen så krävs att man meddelar Bolagsverket skriftligen om detta. Mer information här.

Ingår deklaration i priset?

Ja, Inkomstdeklaration 2 för ditt företag ingår.

Fungerar tjänsten för enskild firma, handelsbolag, förening eller stiftelse?

Nej tyvärr inte.

Min balansräkning balanserar inte/går inte ihop, vad är felet?

Vi försöker presentera det vi har identifierat så gott det bara går, men generellt sett så krävs det att man går tillbaka till sin bokföring och letar efter problemet i den. En balansräkning skall balansera om man utfört korrekta verifikationer.

Tjänsten klagar på att jag har negativa skulder och/eller fordringar och att det påverkar soliditeten?

En negativ skuld är egentligen en tillgång och ska redovisas som sådan. Omvänt är en negativ tillgång egentligen en skuld och ska redovisas så. Har man negativa skulder eller tillgångar så blir dessutom beräkningen av soliditet fel, och soliditeten kan bli negativ eller större än 100%. I många situationer justerar vi automatiskt så att det blir en korrekt beräkning, men om vi inte kan göra detta så visar vi ett varningsmeddelande och då bör du titta närmare på den bokföring som är gjord. För mer information läs gärna vår artikel Negativa skulder och fordringar

Jag kan inte godkänna förvaltningsberättelsen då det saknas siffror i flerårsöversikten?

Tjänsten kan bara fylla i och räkna ut detta för de två senaste åren (det är endast dessa år vi har siffor för). Tidigare år får man skriva in för hand. Enklast är att ta fram en gammal årsredovisning och skriva av siffrorna från den.

När skall mitt första räkenskapsår börja?

Ditt första räkenskapsår börjar på företagets registreringsdatum. Om du inte vet detta kan du logga in på Verksamt.se och leta efter fältet "Företaget registrerat".

Hur kan jag ändra ett värde, fälten är låsta/gråa?

För att kunna ändra så behöver du hitta knappen "Ändra" och klicka på den. Då låser du upp avsnittet och kan genomföra de ändringar som du vill. När du är klar godkänner du bara igen. Observera att andra avsnitt som beror av det avsnitt som du valt att ändra kan låsas upp. Behöver du inte ändra i dessa så är det bara att godkänna dessa igen.

Kan man göra bokslut i Årsredovisning Online?

Vi har stöd för vissa delar av bokslutet - bland annat skatteberäkning och periodiseringsfonder - men generellt sett så bör de flesta delarna i bokslutet vara klara innan årsredovisning och deklaration görs. För hjälp kring detta se gärna vår artikel En enkel checklista för bokslut

Hur kan man se och ändra revisorsuppgifter?

När du betalt får du möjligheter att hantera de delar som har med revisorn att göra. Om du väljer inlämning digitalt så får du bjuda in din revisor att arbeta med årsredovisning och revisionsberättelse. Om du väljer papper så får du skriva in revisorns uppgifter så att de skrivs ut på årsredovisningen.

Kortbetalning verkar inte fungera?

Nets hanterar alla våra betalningar och det händer att de har problem. Ofta brukar det lösa sig efter ett litet tag men om problemet kvarstår så är det bästa att kontakta vår support.

Jag vill inte betala med kort. Kan jag få en faktura?

Vi har ingen automatisk hantering av fakturor, och för att kunna behålla våra låga priser så erbjuder vi i dagsläget inte faktura.

Jag behöver ett kvitto eller en faktura för min bokföring.

Du bör ha fått ett kvitto på mejl efter det att du har betalt. Om detta mejl inte kommit fram så kan du hitta alla dina kvitton om du klickar på den lilla gubben uppe till höger och väljer "Kvitton/betalningar

Kvittot gäller som underlag för din bokföring även ur momsperspektiv. Köper du för en större summa (större än 4000) så får du ange de kompletterande uppgifter som krävs i samband med köpet.

Jag har bara ett privat kort. Hur skall jag kunna betala?

Du bokför detta som ett eget utlägg, se bokföra eget utlägg.

Tjänsten varnar för att mitt aktiekapital är för lågt. Vad gör jag?

Detta beror troligtvis på ett vanligt missförstånd. Det bokförda aktiekapitalet i ett aktiebolag får aldrig vara lägre än 25 000. (Innan ändringarna av regelverket var det 50 000 och det är det som är vanligast förekommande bland svenska företag)

Du kan läsa mer om detta i vår artikel Förbrukat aktiekapital

Vad ingår i supporten?

Vi hjälper till med allt som rör vår tjänst, det vill säga framtagande av årsredovisning och deklaration. Vår tjänst förutsätter att den löpande bokföringen är i ordning och att vissa bokslutsdispositioner är genomförda. Vi är inte redovisnings- eller skattekonsulter.

Var gränsen går är kanske svårt att veta och det går alltid att ställa frågan till oss. Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa till.

Jag skulle behöva hjälp med bokföringen, kan ni hjälpa mig?

Vi har inte möjlighet att hjälpa till med råd kring bokföring, vi är inte redovisningskonsulter.

Vi har en hel del information och hjälp kring saker som man kan behöva tänka på. När det gäller bokföringen så är Råd och tips om du tänker bokföra själv en bra start.

Vi har även samarbetspartners som mot ersättning kan hjälpa till med detta. Observera att vi bara förmedlar denna kontakt och inte har någon övrig inblandning i vidare diskussioner och eventuella samarbeten.

Hör av er till oss om ni vill ha kontaktuppgifter till en partner.

Jag/Min revisor vill ha jämförelseår i noter?

Det är inte längre obligatoriskt (se BFNAR 2016:10, kommentaren till punkt 3.10) och vi har därför förenklat och tagit bort dessa. Det går dock att slå på själv och du har det valet i avnsitt 6 Noter.

Har ni några mängdrabatter för byråer/ekonomiavdelningar?

Ja, kontakta oss för mer information.

Min deklaration verkar inte ha kommit in till Skatteverket, vad har hänt?

Tyvärr har vi inget sätt att kontroller status för inkomstdeklarationen hos Skatteverket. För att säkerställa att deklarationen lämnas in är det mycket viktigt att ni följer ALLA steg i vår guide. Om den inte har kommit in så behöver du gå tillbaka till avsnitt 9 och följa guiden för att lämna in deklarationen.

Årsredovisningen verkar inte ha kommit in till Bolagsverket, vad har hänt?

Om du har lämnat in digitalt så finns det information i tjänsten om vilken status den har hos Bolagsverket. Det vanligaste problemet är att man glömmer att signera fastställelseintyget för årsredovisningen hos Bolagsverket.

Varför förekommer samma namn två gånger i signaturen i min årsredovisning som man hittar på Bolagsverket?

Det är Bolagsverket som valt att visa signaturer för elektroniskt signerade årsredovisningar på detta sättet och det är helt i sin ordning.

Fungerar tjänsten för vilande aktiebolag?

Den fungerar alldeles utmärkt för alla aktiebolag som följer K2-regelverket.

Måste man ha bokföringen i ett program och läsa in SIE-fil?

Nej, det går att mata in siffror direkt. Dock rekommenderar vi alla starkt att hantera sin bokföring i en tjänst eller ett program. Det troligaste är att man i slutändan sparar tid och pengar på detta.

Jag saknar ett fält i balans eller resultaträkningen, var hittar jag det?

Det finns en knapp "Visa alla poster" som man kan klicka på för att visa fler fält.

Jag använder Bokio, hur får jag över min bokföring till årsredovisning online?

När du ska skapa en ny årsredovisning så kan du välja "Bokio" så får du mer information om hur du kan läsa in bokföring från Bokio till Årsredovisning Online.

Jag använder Fortnox, hur får jag över min bokföring till årsredovisning online?

Det du behöver göra är att "exportera" din bokföring i en så kallad SIE-fil. När detta är gjort så läser du enkelt in bokföringen hos oss. Här kan du läsa mer om SIE-filer. Om du får problem med att exportera SIE från Fortnox så är det bästa att kontakta deras support.

Du kan även använda deras API för att läsa in din bokföring, välj i sådana fall att skapa åsredovising "Från Fortnox" och följ instruktionerna. Behöver du uppdatera efter att ha ändrat din bokföring i Fortnox så kan du välja "Läs in bokföring" och följa instruktionerna.

Jag använder SpeedLedger, hur får jag över min bokföring till årsredovisning online?

Det du behöver göra är att "exportera" din bokföring i en så kallad SIE-fil. När detta är gjort så läser du enkelt in bokföringen hos oss. Här kan du läsa mer om SIE-filer. Om du får problem med att exportera SIE från SpeedLedger så är det bästa att kontakta deras support.

Kan jag ladda upp min resultat- och balansrapport till Årsredovisning Online i PDF-format?

Nej, det går tyvärr inte. Om du vill läsa in din bokföring automatiskt behöver du ha en SIE-fil, eller använda direktkopplingen till Bokio eller Fortnox. Det går dock utmärkt att skriva in siffror för hand.

Det stod något om verifikationer att bokföra. Vart har de tagit vägen?

Årsredovisning Online skapar upp verifikationer att bokföra i vissa lägen. Dessa verifikationer behöver dock inte bokföras direkt, utan man kan först göra klart årsredovisningen (programmet justerar automatiskt årsredovisningen) och hantera bokföringen när man är färdig.

När du är klar med årsredovisningen får du en lista med de verifikationer som är kvar att bokföra. Du hittar listan i steg 9 "Lämna in" när du har betalat. Listan finns på fliken "Att bokföra".

Jag har matat in avsättning till/återföring från periodiseringsfond. Varför får jag inte någon verifikation för detta?

Har du matat in förändringen direkt i resultat- och balansräkningen, genom att själv ändra posterna "Förändring av periodiseringsfonder" (i resultaträkningen) och "Periodiseringsfonder" (i balansräkningen)? Då kan systemet inte hjälpa till med bokföringen av dessa. För att använda den inbyggda hanteringen av periodiseringsfonder, lämna istället dessa fält orörda, och gå vidare till steg 4 "Skatt". Där kan du fylla i återföring och/eller avsättning, och då kommer vi dels att justera resultat- och balansräkning automatiskt, och dels skapa verifikationer att bokföra.

Var hittar jag/laddar ner fastställelseintyget?

Fastställelseintyget hanteras olika beroende på om man lämnar in digitalt eller på papper. Fastställelseintyget finns inte med på originalet, och inte heller på utkastet.

Vid digital inlämning finns fastställelseintyget bara på den digitala kopia som lämnas in till Bolagsverket. Som sista steg i processen loggar man in på Bolagsverkets webbplats, på "Eget utrymme", granskar årsredovisningen och skriver under fastställelseintyget med BankID.

Vid inlämning på papper ska fastställelseintyget finnas på första sidan av den kopia av årsredovisningen som lämnas in. I steg 9 "Lämna in" kan du ladda ner en separat förstasida med fastställelseintyget. Du skriver ut och skriver under denna sida, och lämnar in tillsammans med kopian av årsredovisningen. Notera att underskriften på fastställelseintyget ska vara i original.

Kan jag ändra själv i den årsredovisningen som jag laddar ner?

Nej, årsredovisningen du laddar ner är i PDF-format, och det går inte att redigera. Det är dessutom så att om du lämnar in årsredovisningen digitalt så används ett annat format som heter XBRL, och detta går inte heller att ändra i. Det bygger istället på att du matar in rätt uppgifter i Årsredovisning Online och utifrån detta skapar vi rätt dokument i rätt format. Alla obligatoriska uppgifter enligt K2-regelverket ska gå att mata in.

Jag lyckas inte ladda upp SRU-filerna till Skatteverket. Vad är fel?

Tyvärr är Skatteverkets tjänst onödigt svår att använda, och det finns flera sätt att göra fel. Här är ett par av de vanligaste.

  • När man loggar in i filöverföringstjänsten kan man i ett läge välja mellan "Periodisk sammanställning" och "Inkomstdeklaration" (och eventuellt något mer). Man ska välja "Inkomstdeklaration". Väljer man "Periodisk sammanställning" och försöker ladda upp en fil får man ett kryptiskt felmeddelande.
  • Filerna man laddar upp måste heta exakt "info.sru" och "blanketter.sru". Ett ganska vanligt problem är att det redan ligger filer med dessa namn i nedladdningskatalogen (t.ex. för att förra årets filer ligger kvar, eller att man har flera företag att deklarera), och då lägger webbläsaren på ett löpnummer i filnamnet. I det här läget går det inte att ladda upp filerna - Skatteverkets tjänst tar t.ex. inte emot "info (2).sru" - utan de måste döpas om. Enklast är att ta bort alla SRU-filer (eller flytta dem till en annan katalog) och sedan ladda ner årets filer igen.

Min dator klagar på att SRU-filerna är trasiga och/eller inte går att öppna. Vad är fel?

Troligen är det inget fel. SRU-filer är inte gjorda för att vara läsbara, utan bara för att kunna läsas in maskinellt på Skatteverket. Normalt har man inget program som kan visa filerna installerat. Så om webbläsaren ger en varning om att filen inte går att öppna så är det ingen fara. Filen bör ha sparats ändå, och kommer att gå att ladda upp till Skatteverket.

Tillbaka

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.