Anledningen till att aktiekapitalet är för lågt beror troligtvis på ett vanligt missförstånd. Det bokförda aktiekapitalet i ett aktiebolag får aldrig vara lägre än 25 000. (Innan ändringarna av regelverket var det 50 000 och det är det som är vanligast förekommande bland svenska företag)

Du kan läsa mer om detta i vår artikel Förbrukat aktiekapital