Anläggningstillgång

En anläggningstillgång är en tillgång som företaget avser använda under en längre tid (till skillnad från omsättningstillgångar, som är avsedda att säljas eller förbrukas - d.v.s. omsättas).

Anläggningstillgångar delas in i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella.

  • Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex. maskiner eller kontorsmöbler.
  • Immateriella anläggningstillgångar är alltså inte fysiska saker, utan immateriella rättigheter, såsom patent, hyresrätter och goodwill.
  • Finansiella anläggningstillgångar är långfristiga placeringar och fordringar, t.ex. aktieinnehav.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp