Avskrivning

Att skriva av värdet på en tillgång innebär att man fördelar kostnaden för tillgången över den period som tillgången nyttjas i företaget. Avskrivning är också ett sätt att ta hänsyn till värdeminskning av en tillgång, och därmed se till att tillgångens bokförda värde motsvarar dess verkliga värde. De flesta materiella och immateriella anläggningstillgångar ska skrivas av. Undantag är tillgångar som inte anses minska i värde, t.ex. konst och mark. Finansiella anläggningstillgångar skrivs inte av.

Det finns olika metoder att beräkna hur mycket som ska skrivas av varje år. Vanligast är linjär avskrivning, då man skriver av ett lika stort belopp varje år under nyttjandeperioden.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp