Balansräkning

En balansräkning är en sammanställning av alla balanskonton i företagets bokföring. Balansräkningen är uppdelad i två delar, eller "sidor". Den ena sidan utgörs av tillgångar och den andra av eget kapital och skulder. De två sidorna ska alltid ha samma summa, dock visas de ibland med olika tecken. Tillgångar visas alltid som ett positivt tal, men eget kapital och skulder visas ibland med minustecken. Balansräkningen ingår i företagets bokslut, tillsammans med en resultaträkning och tilläggsupplysningar eller noter.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.