Vi försöker presentera det vi har identifierat så gott det bara går. Dock behöver man generellt sett gå tillbaka till sin bokföring och leta efter problemet i den. En balansräkning skall balansera om man utfört korrekta verifikationer.