Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag, där aktieägarna röstar om frågorna som tas upp. Ett aktiebolag måste hålla en bolagsstämma, kallad årsstämma, en gång per år. Årsstämman har ett antal punkter som måste behandlas, som t.ex. framläggande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet. Det går också att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut i enskilda frågor när som helst under räkenskapsåret.

Om beslut fattas om aktieutdelning på en extra bolagsstämma ska detta anmälas till Bolagsverket, antingen via en e-tjänst på Verksamt.se, eller genom att fylla i och skicka in en pappersblankett. Tidigare var man tvungen att skicka in protokoll från extrastämma vid beslut om utdelning, men detta krav finns inte längre kvar.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.