Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag, där aktieägarna röstar om de frågor man tar upp. Ett aktiebolag måste hålla en bolagsstämma, kallad årsstämma, en gång per år. Årsstämman har ett antal punkter som man måste behandla, som t.ex. framläggande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet. Det går också att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut i enskilda frågor när som helst under räkenskapsåret.

Om man fattar ett beslut om aktieutdelning på en extra bolagsstämma ska detta bli anmälat till Bolagsverket. Detta gör man antingen via en e-tjänst på Verksamt.se, eller genom att fylla i och skicka in en pappersblankett. Tidigare var man tvungen att skicka in protokoll från extrastämma vid beslut om utdelning, men detta krav finns inte längre kvar.