Om företaget omsätter mer än 3 miljoner årsvis så måste det bokföra enligt fakturametoden. Det innebär att man först bokför när fakturan blir skickad eller när man tar emot den. Sedan bokför man igen när kassan/bankkontot blir påverkat. Det innebär lite mer arbete löpande under året än kontantmetoden, men ger bättre överblick och medför mindre arbete vid årsbokslutet.