Flerårsöversikt

En flerårsöversikt är en del av förvaltningsberättelsen i en årsredovisning, och visar hur ett antal nyckeltal har förändrats över tid. Enligt K2-regelverket ska flerårsöversikten visa de senaste fyra åren, och minst ha med nyckeltalen nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet. Man får lägga till fler nyckeltal än dessa.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.