Vi har stöd för vissa delar av bokslutet - bland annat skatteberäkning och periodiseringsfonder. Dock behöver generellt sett de flesta delarna i bokslutet vara klara innan man gör sin årsredovisning och deklaration. För hjälp kring detta se gärna vår artikel En enkel checklista för bokslut