Inkomst

Inom redovisning skiljer man på inkomst och intäkt. En inkomst uppstår när företaget säljer en vara eller tjänst. En intäkt är en inkomst som hör till en specifik period. En inkomst som avser flera perioder kan delas upp i olika intäkter för respektive period. En resultaträkning är en sammanställning av intäkter och kostnader.

Intäkter är normalt skattepliktiga, d.v.s. de är underlag för den skatt som företaget ska betala. Det finns dock vissa intäkter som är skattefria.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.