Inom redovisning skiljer man på inkomst och intäkt. En inkomst uppstår när företaget säljer en vara eller tjänst. En intäkt är värdet av din sålda vara eller tjänst under en viss period. En inkomst som avser flera perioder kan delas upp i olika intäkter för respektive period. En resultaträkning är en sammanställning av intäkter och kostnader

Intäkter är normalt skattepliktiga, d.v.s. de är underlag för den skatt som företaget ska betala. Det finns dock vissa intäkter som är skattefria.