Om företaget omsätter mindre än 3 miljoner årsvis så har det möjlighet att bokföra enligt kontantmetoden. Det innebär att man bokför kostnader och inkomster den dagen de påverkar kassan/bankkontot. Det är lite enklare än fakturametoden men kan också ge lite sämre överblick och medföra lite mer arbete vid årsbokslutet.