Kostnad

Inom redovisning skiljer man på utgift och kostnad. En utgift uppstår när företaget köper en vara eller tjänst. En kostnad är en utgift som hör till en specifik period. En utgift som avser flera perioder kan delas upp i olika kostnader för respektive period. En resultaträkning är en sammanställning av intäkter och kostnader.

Kostnader kan antingen vara avdragsgilla eller ej avdragsgilla.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.