Inom redovisning skiljer man på utgift och kostnad. En utgift uppstår när företaget köper en vara eller tjänst. En kostnad är en utgift som hör till en specifik period. En utgift som avser flera perioder kan man dela upp i olika kostnader för respektive period. En resultaträkning är en sammanställning av intäkter och kostnader.

Kostnader kan antingen vara avdragsgilla eller ej avdragsgilla.