Årsredovisningen måste lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Så om ditt räkenskapsår slutar 31 december är därmed sista inlämningsdatum 31 juli. Om sista dagen infaller på en helgdag får man dock lämna in årsredovisningen nästkommande vardag.

Mer information om vilka datum som gäller finns i vår artikel för inlämning av årsredovisning och inkomstdeklaration 2