Nedskrivning

Om en tillgång har förlorat i värde så att det bokförda värdet är väsentligen högre än det faktiska värdet kan man göra en nedskrivning av tillgången. Nedskrivningen minskar det bokförda värdet på tillgången. En nedskrivning får bara göras om värdeminskningen är bestående, och är större än den normala värdeminskningen för tillgången (den normala värdeminskningen hanteras med avskrivning).

Om en nedskrivning inte längre är relevant så bör nedskrivningen återföras, vilket innebär att det bokförda värdet ökas med nedskrivningsbeloppet.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp