En negativ skuld är egentligen en fordran och ska vara redovisad som sådan. Omvänt är en negativ fordran egentligen en skuld och ska vara redovisad så. Har man negativa skulder eller tillgångar så blir dessutom beräkningen av soliditet fel. Soliditeten kan då bli negativ eller större än 100%. I många situationer justerar vi automatiskt så att det blir en korrekt beräkning, men om vi inte kan göra detta så visar vi ett varningsmeddelande. När detta sker bör du då titta närmare på den bokföring som är gjord. För mer information se gärna vår artikel Negativa skulder och fordringar