Nettoomsättning

Nettoomsättning är företagets intäkter från försäljning av varor och tjänster, bortsett från eventuella rabatter och liknande. Moms och andra skatter ingår inte i nettoomsättningen.

Nettoomsättning är ett av de nyckeltal som ska redovisas i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen i en årsredovisning.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.