Nettoomsättning är företagets intäkter från försäljning av varor och tjänster, bortsett från eventuella rabatter och liknande. Moms och andra skatter ingår inte i nettoomsättningen.

Nettoomsättning är ett av de nyckeltal som man ska redovisa i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen i en årsredovisning.