Periodisering

Periodisering innebär att bokföra inkomster och utgifter i den period som inkomsten eller utgiften uppstår, även om den faktiska betalningen sker vid en annan tidpunkt. T.ex. tas en kundfaktura upp som intäkt när fakturan skickas, inte när inbetalningen sker. En utgift eller inkomst som avser flera perioder kan fördelas så att delar av utgiften eller inkomsten bokförs som kostnad respektive intäkt under den period som avses. En hyresavi som gäller tre månader kan t.ex. bokföras som utgift när den betalas, och sedan bokas en tredjedel av beloppet om som kostnad varje månad under perioden som avses.

Huvudsyftet med periodisering är att ge en mer rättvisande bild av företagets resultat. Genom att intäkter och kostnader bokförs i rätt period så påverkas inte resultatet av företagets kassaflöde, d.v.s. när de faktiska betalningarna sker.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp