Revisionsberättelse

Om ett företag har revisor ska hen göra en revision av företaget efter varje räkenskapsår. Resultatet av revisionen redovisas i en revisionsberättelse. Den ska innehålla uttalanden om huruvida revisorn tillstyrker eller motsätter sig att balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska presenteras på årsstämma, föreningsstämma eller motsvarande. Om revisionen avser en årsredovisning ska revisionsberättelsen lämnas in till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen.

Tillbaka till ordlistan

Om Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Relaterade begrepp